Skąd pieniądze, czyli jak finansować inwestycję?
Przewiń do artykułu
Menu

Budowa domu lub jego remont to nie tylko przedsięwzięcie technologiczne i organizacyjne, ale również znaczące nakłady finansowe. Mało kto jest obecnie w stanie udźwignąć budowę bądź modernizację nieruchomości od strony finansowej, bez wspomagania się zewnętrznymi źródłami finansowania. Do wyboru jest cały wachlarz różnego rodzaju instrumentów finansowych – od standardowych kredytów hipotecznych po dotacje i dopłaty z różnych źródeł. Oczywiście, najkorzystniejsze spośród tych instrumentów będą dotacje i niskooprocentowane pożyczki oraz kredyty z możliwością częściowego umorzenia.

Na co uzyskamy wsparcie?
Najczęściej można uzyskać bezzwrotną dotację do całości inwestycji lub jednego z jej elementów. W większości przypadków jest to dopłata do jednej z wykorzystywanych technologii, np. do zakupu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, przydomowej oczyszczalni, wymiany kotła lub tzw. premia termomodernizacyjna obejmująca dofinansowanie ocieplenia ścian i stropodachów.

Zdarzają się również programy, takie jak np. dofinansowanie do budownictwa energooszczędnego lub pasywnego oferowane do niedawna przez NFOSiGW, gdzie można było uzyskać wsparcie do całości inwestycji ale, po pierwsze, było ono stosunkowo niskie, po drugie, obciążenia biurokratyczne powodowały, iż zainteresowanie tematem było niewielkie. Jeżeli mówimy o całościowym finansowaniu inwestycji, najczęściej będziemy mieli tu do czynienia z kredytami standardowymi lub – jeżeli nasz budynek będzie miał charakterystykę energooszczędną – o nieco obniżonym oprocentowaniu.

Gdzie szukać informacji, czyli kto sfinansuje naszą inwestycję?
Chcąc uzyskać informacje na temat preferencyjnego finansowania technologii sektora OZE lub inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej naszego budynku (termomodernizacja, wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne lub ekologiczne) warto przede wszystkim przeglądać strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla Twojego województwa. Należy pamiętać, iż Narodowy Fundusz i fundusze wojewódzkie to odrębne, niezależne od siebie instytucje, a więc ich programy wsparcia i instrumenty finansowe będą również inne.
Koniecznie trzeba również rozpoznać temat we własnej gminie - coraz więcej samorządów, czy to w ramach wdrażanych Programów Ograniczania Niskiej Emisji, czy też dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, umożliwia swoim mieszkańcom uzyskanie dopłat do realizowanych inwestycji.
Warto również przejrzeć oferty banków – instrumentami służącymi poprawie efektywności energetycznej dysponuje często BOŚ Bank. Propozycje o obniżonym oprocentowaniu dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną mogą mieć również banki komercyjne, w tym lokalne banki spółdzielcze.


 

Przeczytaj także: Finansowanie inwestycji – osoby fizyczne

 


Jak duże może być wsparcie?
Maksymalny poziom dofinansowania, na jaki możemy liczyć, to 85 proc., które zdarza się przede wszystkim w tzw. projektach parasolowych (głównie dotyczących wdrażania w gminach technologii OZE). Dosyć częste są również dotacje wynoszące około 40 proc., jednak czasami mają one formę premii wypłacanej dopiero po realizacji zadania inwestycyjnego. Niektóre z instrumentów dotacyjnych wymagają wzięcia kredytu, a sama dotacja ma wtedy formę pokrycia części naszych rat kapitałowych – przy tego typu instrumentach pamiętajmy, aby przeliczyć koszty uzyskania kredytu, które obniżą rzeczywistą wartość dotacji, jaką ostatecznie uzyskamy.


 

Przeczytaj także: Finansowanie inwestycji - programy gminne

 


Nie tylko korzyści…
Niezależnie od źródła finansowania, z którego korzystamy, należy zweryfikować opłacalność inwestycji w wariancie z dotacją i bez dotacji, gdyż większość zewnętrznych źródeł finansowania pociąga za sobą dodatkowe wymagania biurokratyczne, które czasami znacząco obniżają atrakcyjność danego instrumentu finansowego.

Jeżeli korzystamy z kalkulacji przygotowanych przez firmę, która chce nam sprzedać dane urządzenie lub wykonać usługę, warto dokonać niezależnej weryfikacji ich obliczeń, gdyż bywa, iż jest to element nie do końca rzetelnych działań marketingowych, które mają skłonić klienta do podjęcia pozytywnej decyzji inwestycyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, iż zachowując pewną ostrożność, zewnętrzne źródła finansowania to instrumenty, które pomogą ograniczyć obciążenia finansowe po stronie klienta lub, po prostu, zrealizować inwestycję szybciej.

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl