Fotowoltaika - teraźniejszość vs. przyszłość
Przewiń do artykułu
Menu

Obecnie temat fotowoltaiki jest doskonale znany w Polsce. I choć istnieje szereg przesłanek wskazujących na nieopłacalność tej inwestycji, to rynek ten wciąż ulega rozwojowi.

Dzisiaj do  najbardziej znanych instalacji  należą te wykorzystujące jednostronne panele fotowoltaiczne wyprodukowane z krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego  oraz krzemu amorficznego i jego stopu spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologiach.

Największa zaletą instalacji jest możliwość uzyskania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze w sposób praktyczny bezobsługowy, cichy i czysty. To sprawia, iż panele pv stają się coraz bardziej powszechne zarówno w układach podłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej, jak i w autonomicznych systemach prądotwórczych.

 

Ku przyszłości

Pamiętajmy jednak, że jak każda gałąź rynku, tak i branża instalacji fotowoltaicznych stale się rozwija. Istotną nowością w świece fotowoltaiki, która zadziwia raczej swoją prostotą, niż innowacyjną technologią, są dwustronne panele fotowoltaiczne.  Instalacja złożona z tego typu ogniw, ustawiona w odpowiednim miejscu i na właściwej wysokości, może zwiększyć swoja wydajność o nawet 25 proc. w porównaniu do dobrze znanych paneli jednostronnych. Wartość ta jest osiągana dzięki wykorzystaniu światła odbijającego się od podłoża.

Dwustronny panel PV, foto: megacell/easysolar.pl

Dodatkowo zastosowanie tego typu paneli jest znacznie szersze niż tych obecnie produkowanych. Ogniwa tego typu mogą być bardzo atrakcyjne dla systemów zintegrowanych z budownictwem, np. fasad, zadaszeń, zastępować ogrodzenia oraz bariery dźwiękochłonne.

 

Wynik zaskakujący, a co z kosztami?

Dotychczas dwustronne panele fotowoltaiczne uważano za zbyt kosztowne, jednakże nie brano pod uwagę dużego potencjału konwersji promieniowania odbitego.

Metod oszacowania rentowności instalacji fotowoltaicznych jest wiele. W branży pv często spotkana jest metoda przeliczania komponentów na jednostki mocy. Analiza tak jest niewłaściwa i przy jej zastosowaniu nowe technologie, jak dwustronne moduły, będą wypadały słabiej. Analizując koszty produkcji energii przez system sytuacja jest wręcz odwrotna.

 

Nowa technologia, nowe wyzwania

Jak każda nowa technologia wprowadzana na rynek i ta będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Pierwszym z nich będzie wyznaczenie standardów projektowania i pomiaru. Problematyczna może być również instalacja puszek przyłączeniowych oraz stosowanie takiego systemu, który nie spowoduje zacienienia oraz wykonanie symulacji porównującej uzysk z takich paneli do produkcji energii ze standardowych modułów.

Dwustronne panele obecnie stanowią niespełna 6 proc. rynku i dzięki postępowi technologii szacuje się, iż to rozwiązanie w przyszłości odegra istotną rolę. Ogniwa te, bez inwestycji w dodatkowe elementy montażowe, mogą stać się niezwykle pożądane w przypadku płaskich dachów i gruntu. Staną się konkurencyjne głównie w okresie zimowym, kiedy wartość współczynnika Albedo (stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego)  świeżego śniegu pozwoli na dużo większe uzyski, niż w przypadku standardowych instalacji.

Co więcej, takie moduły mogą znacznie obniżyć koszty całego systemu oraz zredukować powierzchnię, co wiąże się jednocześnie z mniejszymi kosztami konserwacji.

FOTO: pinterest

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl